Al·legacions MAT-Clúster Begues

Al·legacions MAT-Clúster Begues

En el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors que en data 19 de juliol de 2021 es va sotmetre a informació pública “el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud...
Al·legacions centre sanitari assistencial privat

Al·legacions centre sanitari assistencial privat

Begues, 27 de juliol de 2021 Sra. Mercè Esteve PiAlcaldessaAjuntament de Begues  Benvolguda Alcaldessa, Com a Begues en Comú passem a formular al·legacions i suggeriments  a l’aprovació inicial de l’Addenda al conveni urbanístic subscrit en data 11 de febrer de 2009...