Al·legacions reurbanització Torres Vilaró

Al·legacions reurbanització Torres Vilaró

Sra. Guayarmina Saavedra Serrano, en el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors a data 27 de setembre de 2021 de que ja s´havia aprovat definitivament el “Projecte constructiu...

Nou curs, mateixos problemes!

Comencem el nou curs 2021-22 i l´equip de govern segueix sense donar respostes concises a temes tan importants com per exemple:1_quan s´obrirà el centre de la Gent Gran i amb quines condicions? Com serà el funcionament intern? Com funcionarà l’organització i direcció...
Al·legacions MAT-Clúster Begues

Al·legacions MAT-Clúster Begues

En el nom del grup municipal de Begues en Comú, amb adreça electrònica a efectes de notificació: hola@beguesencomu.cat, coneixedors que en data 19 de juliol de 2021 es va sotmetre a informació pública “el projecte i l’estudi d’impacte ambiental i la sol·licitud...